Matematiniai

Vienos šalies, esančios už devynių girių, devynių marių, valdovas, savo politinius oponentų bausmę patikėdavo kalnui ir likimui, o gal pasmerktojo sumanumui.

Seniai, seniai arba ne taip jau seniai, vienas pirklys aplankė savo gerą draugą akmenskaldį. Pasėdėjo, pagurkšnojo arbatą ir pirklys savo godas išgodavojo:

Langų plovėjas

Tarkime, kad kasdien iš Havros į Niujorką ir iš Niujorko į Havrą išplaukia po garlaivį. Kelionė trunka lygiai 7 paras.

Štai duotas neteisingas magiškas kvadratas. Supjausčius į ketures dalis pagal linijas ir per naują sudėjus gausime magišką kvadratą, kuriame suma lygi 34.

Šinkorka, jaunam studentui, besiperšančiam jos dukrai - taip atsakė:
 

Visa tai vyko Anglijoje, XIX a. pabaigoje. Vienas lordas sukvietė mokslo vyrus į vakarėlį. Jiems besidalinant mokslo žiniomis, namų šeimininko dukra įterpė savo nuomonę.