4G

IF (Loginė sąlyga; reikšmė jei teisingas; reikšmė jei neteisinga) - loginė funkcija leidžia atlikti vieną iš dviejų veiksmų, priklausomai  nuo sąlygos teisingumo. Sąlygoje naudojami santykio operacijos ženklai: =, <, >, <=, >=, <>. Galimos reikšmės tik TRUE (tiesa) arba FALSE (melas).

Tags:
  • SUM (skaičius1; skaičius2; skaičius3:skaičius4; ...) Nurodytų skaičių suma
  • MAX (skaičius1; skaičius2; skaičius3:skaičius4; ...) Didžiausia reikšmė iš pateiktų skaičių
  • MIN (skaičius1; skaičius2; skaičius3:skaičius4; ...) Mažiausia reikšmė iš pateiktų skaičių
Tags:

Nariams