Trijulė

Vienoje Rytų šalyje buvo trys dievai, į kuriuos gyventojai kreipdavosi patarimų.

Tiesos dievas visuomet sakydavo tiesą.

Melo dievas – visuomet meluodavo.

Dievas diplomatas – kartais sakydavo tiesą, kartais meluodavo.

Visų trijų dievų išvaizda buvo vienoda. Tai buvo paranku žyniams: jei pranašavimas neišsipildydavo, jie sakydavo, kad ne į tą dievą buvo kreiptasi.

Vienas žmogus nutarė atpažinti dievus.

  1. Kairėje stovinčiam dievui jis pateikė klausimą: „Kas stovi greta tavęs?“.
    Šis atsakė: „Greta manęs – tiesos dievas“.
  2. Dievą, stovintį centre, paklausė: „Kas tu toks?“.
    Šis pasakė: „Aš esu dievas diplomatas“.
  3. Dievą, stovintį dešinėje, paklausė: „Kas stovi greta tavęs?“.
    Šis atsakė: „Greta manęs stovi melo dievas “.

Koks dievas kur stovi?

Tags:
jei teisingai išmasčiau

Dievai stovi taip: Diplomatas, Melo, Tiesos

Pateikė Saulius - 2008, Balandis 15 - 10:58.