4G užduotis - Skaičiuoklės loginė funkcija I

IF (Loginė sąlyga; reikšmė jei teisingas; reikšmė jei neteisinga) - loginė funkcija leidžia atlikti vieną iš dviejų veiksmų, priklausomai  nuo sąlygos teisingumo. Sąlygoje naudojami santykio operacijos ženklai: =, <, >, <=, >=, <>. Galimos reikšmės tik TRUE (tiesa) arba FALSE (melas). <> -  nelygu.

Pvz.:  =IF (A5>7;"Skaičius esantis langelyje A7 didesnis už 7";"Skaičius esantis langelyje A7 nedidesnis už 7")

Jeigu A7 reikšmė yra didesnė, tai rezultatas bus TRUE ir langelyje bus rodomas užrašas "Skaičius esantis langelyje A7 didesnis už 7". Jeigu ne - tai užrašas "Skaičius esantis langelyje A7 nedidesnis už 7"

 

Atlikite žemiau pateiktą užduotį. Užduotis atliekama skaičiuoklėje. Lentelės vaizdas kuo artimesnis pateiktam pvz.

Stulpelyje [Vertinimas] naudojama funkcija IF. Jos reikšmės priklauso nuo vidurkio. 

Puikiai kai [Vidurkis]>=9,5
Labai gerai kai [Vidurkis]>=8,5
 Gerai kai [Vidurkis]>=6,5
 Patenkinamai kai [Vidurkis]>=5,5
 Silpnai kai [Vidurkis]>=4
Nepatenkinamai kai [Vidurkis]<4

 Viename langelyje naudojami keli IF. Pvz.:

=IF(A5>7;"A5 didesnis už 7"; IF(A5>5;"A5 didesnis už 5";"A5 mažesnis arba lygu 5"))

 

Tags:

Nariams